VÍNO SPOD VULKÁNU

Tvoriť víno s charakterom. Pokračovať v tradícii, ktorú nám zanechali naši predkovia a ďalej ju rozvíjať.

Víno spod vulkánu SITNO je spoločný projekt troch malých, remeselných vinárstiev: Pivnica BRHLOVCE, Pivnica ČAJKOV a marvla TINDO. Spája nás priateľstvo, rovnaký pohľad na víno a spoločný priestor kde žijeme naše životy –vinohradnícka krajina pod Vulkánom Sitno. Krajina plná kontrastov, magické miesto kde sa na sopečnom podloží stretávajú dva klimatické svety. Končí tu horúca, južná časť Európy – Panónska nížina  a začína sa chladná, severná časť Európy – Západné Karpaty. Vinohrady tu ležia na úpätí Južných svahov Štiavnických vrchov a na priľahlej Ipeľskej pahorkatine. Vinič tu zapúšťa svoje korene hlboko do sopečného podložia, ktoré stvoril v pradávnych časoch mohutný vulkán Sitno. Zjednodušene môžeme povedať, že mäkký tuf je sopečný popol a tvrdý andezit je sopečná láva. Stratovulkán Sitno bol pôvodne vysoký do 4 km a zaberal asi 2 200 km². V jeho poklesnutej kaldere dnes leží architektonický skvost – historické mesto Banská Štiavnica.

Naše vinárstva sú rodinného charakteru a hrdo sa hlásime k odkazu našich predkov. Snažíme sa pokračovať v klasickej vinárskej tradícii a tvoriť víno s charakterom. Preto dorábame víno klasickým remeselným spôsobom, bez použitia selektovaných kvasiniek a iných moderných enologických prípravkov. Naši predkovia boli svojrázni a pestrofarební. Rozhodne však neboli šedí a globálne uniformní. Pomocou vína sa snažíme zachovať identitu nášho regiónu a pochopiť kto sme, odkiaľ kráčame a kam smerujeme. Podľa nášho názoru, veľké víno má charakter, v ktorom sa odrazí vinohrad, ročník a duša vinára.

Z histórie našich predkov