Vinohradníctvo

Po geologickej a biologickej stránke sa u nás končí horúca – južná časť Európy ( anónska panva – Pannonicum ) a začína sa chladná – severná časť Európy (Západné Karpaty – Carpaticum occidentale ). 

Z Panónskej panvy k nám z juhu v lete prúdi horúci a teplý vzduch, ktorý u nás narazí na neprestupnú a studenú hradbu tvorenú Štiavnickými vrchmi. Táto prírodná hradba, ktorej dominuje stratovulkán Sitno, zastaví južanské teplo, ktoré dáva dozrieť nášmu hroznu. 

Vďaka výnimočnému teplu sa u nás veľmi dobre darí červeným odrodám, najmä Frankovke Modreja odrode Pinot Noir

Brhlovce sa nachádzajú na severnej hranici pestovania viniča v Strednej Európe. Vinohrady tu rastú na úpätí južných svahov Štiavnických vrchov a na priľahlej Ipeľskej pahorkatiny. Svoje korene náš vinič zapúšťa hlboko do sopečného podložia, ktoré stvoril v pradávnych časoch kedysi mohutný vulkán Sitno.

Medzi jednotlivými ročníkmi vín z Brhloviec je u nás dosť veľký rozdiel daný charakterom počasia. Preto kľúčom k pochopeniu vín z Pivnice BRHLOVCE, je poznať polohu ako vinohradu, tak aj charakter ročníka, z ktorého víno práve pijete . 

Chladné ročníky, ako boli 2010 a 2014, priniesli vína sviežejšie s vyššou kyselinou, ktoré potrebujú dlhší čas, aby nám ukázali svoju vnútornú krásu a eleganciu. V teplých ročníkoch, ako boli 2012 a 2015, sú vína opulentnejšie a zvyčajne aj skôr prístupné.

Je to magické miesto, kde sa na sopečnom podloží stretávajú dva klimatické svety. Žijeme na hrane, v krajine kontrastov. Na jeseň a v zime k nám prúdi zo Štiavnických vrchov zima a mráz, ale letá sú v Brhlovciach máme veľmi teplé a suché.