Magazín Pivnica BRHLOVCE o víne a jedle

Pivnica Brhlovce

Remeselné víno je opak modernej a chladnej priemyselnej produkcie. Remeselné víno dorábame výhradne tradičným remeselným spôsobom bez použitia priemyselných enologických prípravkov. Remeselné víno je výsledok zručnosti a skúseností vinára a preto je podľa nás remeselné víno súčasťou kultúrneho dedičstvo Slovenska, ktoré nám zanechali naši predkovia. Úlohou a poslaním remeselných vinárstiev […]