Skalné obydlia Brhlovce

16. mája 2021

Skalné obydlia v BRHLOVCIACH je unikátny komplex obytných a hospodárskych priestorov vytesaných priamo do sopečného podložia. Skalné obydlia sa nachádzajú po celej obci, ale najlepšie ich vidno na uličke s názvom Šurda. Vchod do skalných obydlí je prístupný priamo z ulice alebo z priľahlých dvorov.

Pôvod Skalných obydlí

Pôvod na Slovensku ojedinelých skalných obydlí nie je jednoznačný. Niektorí autori ich spájajú s možnosťou úkrytov pred Turkami v 16. storočí, iní ich pôvod viažu k hospodárskej činnosti domáceho obyvateľstva. Isté je, že rozvoj skalných obydlí v 18.storočí priamo súvisí s prudkým rozvojom kamenárstva v Brhlovciach. Ten nastal v roku 1756, keď Anton Körmöndy, richtár Kremnice a jeden z najbohatších ľudí v Uhorsku, si dal od talianských majstrov postaviť v Brhlovciach neskorobarokový kaštieľ. Práve od talianskych majstrov sa naučili Brhlovčania veľkej zručnosti pri obrábaní kameňa. 

Po odchode talianských majstrov začali v Brhlovciach vznikať kamenárske dielne a ťažba kameňa sa rozbehla vo veľkom. Skalné obydlia vznikali práve na miestach, kde bol kameň vyťažený. Dá sa povedať, že skalné obydlia sa nachádzajú na území bývalého kameňolomu.

Skalné obydlia, ktoré možno nájsť najmä v uličke Šurda, pochádzajú prevážne z 18. až 20. storočia. V minulosti veľká časť z nich slúžila aj ako obytné priestory. Vďaka stabilným klimatických podmienkam tam v zime nikdy nemrzlo a v lete zase bolo príjemne chladno.

Pivnica BRHLOVCE 

Skalné obydlia, v ktorých sídli Pivnica BRHLOVCE, sú vytesané do sopečného podložia, ktoré pred 13 000 000 rokov stvoril mohutný vulkán Sitno. Je to skalný masív, ktorý vznikol spojením sopečného poopla a lávy, ktoré geológia nazýva tuf a andezit.

Možno aj vďaka živlom ohňa a zeme majú Skalné obydlia vnútornú energiu, ktorá ovplyvňuje naše životy a charakter nášho vína. Počas celého roka majú Skalné obydlia takmer ideálne klimatické podmienky pre pomalé vyzrievanie vína.

Múzeum

Expozícia Tekovského múzea – Dvor č.142, ktorá je umiestnená v dome z roku 1932 a v zadnej časti jeho dvora v miestnostiach vysekaných do tufovej skaly, dokumentuje svojrázny spôsob bývania v tomto regióne. Medzi zaujímavé exponáty tejto expozície patria kamenárske nástroje, ľudový nábytok, hrnčiarske výrobky, kuchynský inventár. Expozícia ľudového bývania je vysunutou expozíciou Tekovského múzea v Leviciach. Viac informácií a otváracie hodiny múzea nájdete na stránke www.skalneobydlia.sk

Dvor č. 142 obdržal medzinárodné ocenenie za záchranu a obnovu architektonickej pamiatky Europa Nostra 1993.